Gedragsregels

Fietsen in een peloton doe je samen

Iedereen veilig thuis

Regels omtrent veilig fietsen

Inhoud:

 1. Groepsnormen RWC Reusel.
 2. Individuele normen leden RWC Reusel.
 3. Wegkapitein M/V.
 4. Verantwoordelijkheden.
 5. Betrokkenheid en inzet door leden RWC Reusel.

 Bestuur RWC Reusel

Febr. 2023

1.Groepsnormen RWC Reusel.                                      

De ritten zijn alleen voor (potentiële) clubleden.

 • Het dragen van onze clubkleding én een helm is verplicht, handschoentjes aanbevolen.
 • Iedereen moet elkaar aanspreken die zich niet aan de gedragsregels houden.
 • We gaan zoveel mogelijk alle snelheidsgroepen laten rijden.
 • We zullen de verschillende snelheidsgroepen bij voorkeur niet samenvoegen.
 • De wegkapiteins bepalen voor vertrek hoeveel en met welke groepen met welke wegkapiteins zullen rijden.
 • We vertrekken niet eerder dan dat alle groepen verdeeld zijn en klaar staan.
 • De groepsgrootte is afhankelijk van de ritafstand. Max. 12 personen, als er meer dan 12 personen voor een groep zijn dient deze worden opgesplitst, de wegkapitein bepaald hierin.
 • We proberen zoveel mogelijk, in overleg met de groep, afstand en tijdsduur van de rit vooraf aan te geven.
 • Is de opkomst gering? Dan wordt er in goed overleg een groepsindeling gevormd met een daarbij passende snelheid afgesproken, de wegkapitein bepaalt hierin.
 • We plannen onze (trainings)ritten zo dat we een half uur voor donker terug zijn zodat we marge hebben bij pechgevallen.
 • De groep(en) rijden in formatie, twee-aan-twee.
 • De ‘wegkapitein’ begint linksvoor, bewaakt de groepsgrootte en ziet toe op de groep. Deze rijdt met GPS en met de juiste versie van de route.
 • Onze toerkalender/GPS is leidend.
 • Let op de snelheid en begin rustig.
 • Bij een lekke band wacht de hele groep.
 • Iedereen houdt zich aan de afgesproken snelheid.
 • Waarschuw elkaar luidt en duidelijk bij obstakels en/of gevaarlijke punten: we zijn verantwoordelijk voor elkaars veiligheid.
 • Neem de verkeersregels in acht.
 • In de bebouwde kom, snelheid omlaag.
 • Na een bocht voorin rustig aanzetten.
 • Is er een grondige reden voor omkijken leg dan 1 hand op de schouder van degene naast jou nadat je die hebt gewaarschuwd.
 • In groepsverband niet met losse handen rijden.
 • Houdt rekening met andere weggebruikers.
 • Overig verkeer waarschuwen, gebruik je fietsbel.
 • Zorg dat je voldoende getraind bent, kies de juiste snelheidsgroep en laat niemand achter.
 • Als er een ongeval is, zoek naar de oorzaak maak foto’s (bewijs gemeente /NTFU)

Individuele normen leden RWC Reusel

Tijdig de juiste weg aangeven bij kruising/ splitsing,  (FLUITJE) Veiligheid:

Kies de juiste snelheidsgroep; vermoeidheid vermindert de alertheid.

 • Heb je een slechte dag? Kies dan een andere snelheidsgroep.
 • Niet plotseling remmen (b.v. bij gemiste afslag), liever de berm insturen als dat kan.
 • Geen (grote) waaiers vormen bij zijwind, vraag om minder snelheid.
 • Houdt goed rechts op smalle wegen en bij onoverzichtelijke bochten.
 • Oversteken van kruispunten: Wacht tot hele groep over gestoken is, voor dat er weer wordt aangezet.
 • Houdt bij stilstand rechts, ook in geval van “lek” rijden. Blijf op je plaats in de groep.
 • Voorste rijders: Rustig snelheid opbouwen. Ook na een bocht.

Uitroepen en Tekens:

 • Tijdig de juiste weg aangeven bij kruising/ splitsing,  (FLUITJE)

 = LINKSAF____RECHTSAF_____RECHTDOOR.

 • Bij voorkeur kruispunt oversteken als de hele groep dat in één keer kan,

 = STOP___VRIJ.

 • Kop en staartrijders altijd waarschuwen voor naderend gevaar. Signaal doorgeven in het peloton.
 • LET OP = onoverzichtelijke situatie, hond, richel, drempel, gat, etc. probeer kort en duidelijk ‘te duiden’ wat het betreft.
 • TEGEN = tegemoet komende fietser(s) of voetganger(s).
 • AUTO VOOR = tegemoetkomkende auto.
 • AUTO ACHTER = inhalende auto.
 • ZIJWEG = let op mogelijke dwarsverkeer;
 • FIETSPAD = let op; maak vanaf nu gebruik van het fietspad.
 • PAALTJES = paal(tjes) op fietspad.
 • RITSEN = achter elkaar fietsen (smal fietspad, tegemoet komend verkeer, etc.) Elke linkse fietser laat zich daarbij voorzichtig zakken achter zijn rechter buurman.
 • DOORDRAAIEN = doorschuiven aan de kop, de rechter man laat zich zakken.
 • LEK = rustig uitrijden naar een veilige plek  (bij lekke band of pech).
 • RUSTIG = voorin niet te snel optrekken en/of hard rijden.
 • SLINGER = scherpe kronkel in de fietspad.

Waarschuwingstekens:

 • Linkerhand omhoog (voorste man)  = Vaart minderen.
 • Bij links of rechts afslaan arm extra hoog uitsteken.
 • Met de hand laag naast je zwaaien  = Let op! Obstakel aan die kont.
 • Geef waarschuwingen direct en duidelijk door naar achter of voor.

Onderhoudstoestand fiets:

 • Zorg dat je fiets technisch in orde is, dus goed onderhouden.
 • Iedereen is voor zijn/haar eigen materiaal (banden, ketting, etc.) verantwoordelijk.

De meeste ongelukken gebeuren tegen het einde van de rit!

Fietsen in een groep

Beste RWC fietsers,

Graag willen ik het volgende onder de aandacht brengen. Mij en ook anderen is het al vaak opgevallen dat er in de groep van RWC op zondagmorgen niet of nauwelijks gewaarschuwd wordt als er obstakels zijn en/of tegenliggers aankomen.

Niet iedereen zal dit in de gaten hebben maar het niet waarschuwen kan vervelende consequenties hebben. Als je wat verder achter in de groep fietst en er wordt niet gewaarschuwd voor een tegenligger moet je alle zeilen bijzetten om deze te ontwijken en hopen dat je er niet frontaal oprijdt. Het is in een wielerpeloton een ongeschreven regel om je clubmaat die bijna op je achterwiel rijdt te waarschuwen voor gevaar. Wij hebben met zijn allen de verantwoordelijkheid voor elkaar om weer zonder persoonlijk letsel en schade thuis te komen.

Ik zie dat onze voorrijders wel waarschuwen en dat dit niet door anderen die er achter fietsen wordt overgenomen. Ik wil met dit stuk een ieder erop attenderen om deze verantwoordelijkheid op je te nemen en dat het een automatisme gaat worden binnen RWC om je clubgenoten met een klein armgebaar te waarschuwen voor naderend gevaar.

Is er een tegenligger even je linkerhand naar achteren zwaaien. Betekent tegenligger. Je linkerarm naar achteren schuin naar beneden, aan die zijde van de weg is een obstakel. Je rechterarm naar achteren schuin naar beneden, aan die zijde van de weg is een obstakel.

Ik vind dat dit niet een vrijblijvend iets is maar een verplichting voor een ieder die in een groep fietst om je fietsmaten te waarschuwen voor naderend gevaar. Dan zorgen we met zijn allen ervoor dat we na een leuke fietstocht allemaal weer heel thuis kunnen komen. Het gebaar dat je voorligger naar jouw maakt om je te waarschuwen dien je gewoon als een automatisme weer door te geven aan je fietsmaat die achter je rijdt. En als het onverhoopt toch een keer wordt vergeten spreek je degene die niet heeft gewaarschuwd op een normale en nette manier hierover aan.                                                                                                                               

 

Wegkapitein

(onderstaand wordt bij ‘hij’ natuurlijk ook ‘zij’ bedoeld)

 Het is veel drukker op de weg en fietspad geworden en dat vraagt om een andere kijk op toerfietsen en veiligheid. Een wegkapitein kan daaraan een belangrijk aandeel leveren. Hij begeleidt de groep en zorgt dat de fietsers allemaal veilig en met plezier hun toerritten kunnen maken. Hij maakt afspraken voor onderweg en wijst mensen vooraf op hun eigen verantwoording in het verkeer. Afspraken over onder andere de  snelheid waarmee gereden wordt, de route, handgebaren, gedrag op de weg, etc.. Afspraken die zorgen voor duidelijkheid, iedereen die meerijdt weet waar hij aan toe is en alleen dat geeft al meer veiligheid. In zijn rol heeft hij een oog voor de fietser(s) onderweg, ziet bijvoorbeeld dat vermoeidheid een rol gaat spelen en past daar de snelheid en organisatie op aan. En hij heeft oog voor de situatie onderweg, drukke winkelstraten, spelende kinderen, snel naderende auto’s, andere fietsers. Hij geeft leiding en zorgt ervoor dat de groep veilig met zo’n situatie omgaat. Op verschillende manieren draagt hij bij aan een gezellig en veilig toerfietsklimaat.

Richtlijnen wegkapiteins bij RWC Reusel.

Maak voor vertrek de volgende afspraken met je groep:

 • Voor vertrek duidelijke verdeling in groepen.
 • De maximale groepsgrootte is afhankelijk van de lengte van de rit, doch niet groter dan 10 personen.
 • Wie de leiding heeft als ‘wegkapitein’.
 • Waarheen de rit gaat.
 • Welke afstand er wordt gereden
 • Hoe laat je verwacht terug te zijn (zorg voor marge wegens pechgevallen).
 • Wacht met vertrekken totdat bovenstaande duidelijk is besproken.
 1. Verantwoordelijkheden leden.
 • Zorg dat je ruim op tijd voor vertrek aanwezig bent op de start lokatie “Bouke Sport”
 • Volg de aanwijzingen van de wegkapitein op.
 • Zorg dat je materiaal in orde is.

Verantwoordelijkheden Toercommissie / bestuur.

 • De toercommissie is verantwoordelijk voor de ritten en de invulling er van. Als de toerleider van mening is dat een lid niet mee kan dient hij in contact te treden met het betreffende lid.
 • Bestuur ondersteunt de toercommissie. Dus als voorgaande stap leidt tot een onbevredigend resultaat of tot een discussie dan is er het bestuur als escalatiemogelijkheid.
 1. Betrokkenheid en inzet door leden van RWC Reusel.

Hoe veilig, goed, gezellig en succesvol onze wielerclub functioneert, wordt voornamelijk bepaald door de betrokkenheid en inzet van ALLE leden. Om dit alles uit te dragen en vooral te blijven verbeteren verzoekt het bestuur aan elk lid zijn bijdrage hieraan te leveren.

Er zijn binnen onze vereniging allerlei activiteiten en commissies waar binnen leden hun steentje(s) kunnen bijdragen. De belangrijkste bijdrage die wij van je vragen is de vereniging te helpen tijdens onze jaarlijkse Veldtoertocht in november en de ATB Cross in april. Het gaat om of zaterdag of zondag of beide dagen van deze betreffende weekenden. Deze activiteiten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de clubkas waar alle leden hun voordeel bij hebben. 

Voel en zorg dat je deel uit maakt van onze Vereniging!

278784956_1343318799480575_6252945371542013020_n-e1652973108201.jpg

Houd fietsen voor iedereen leuk.